Tuning obchod, který jede!
+420 734 578 578 (Po-Pá, 8:00-17:00)
ShopRoku 2015 - finalista
Jméno
Heslo
Hlavná stránka  >  Reklamace

Reklamace

Zpět

 

JAK POSTUPOVAT PŘI REKLAMACI?

 1. Přečtěte si Reklamační řád (viz. níže) a ujistěte se, že se záruční podmínky vztahují i na váš případ.

 2. Pokud vám není něco jasné, kontaktujte nás.

 3. Zboží s vyplněným reklamačním formulářem zašlete bez dobírky na adresu:
  REVILO AUTO s.r.o., Letiště obj. č. 7, 503 41 Hradec Králové

Reklamační formulář si stáhněte zde (formát PDF).

 

 

REKLAMAČNÍ ŘÁD

 • Všechny reklamace je nutné uplatňovat v provozovně Prodávajícího: REVILO AUTO s.r.o., Letiště obj. č. 7, 503 41 Hradec Králové, ať již osobně, nebo zasláním pomocí přepravní služby.

 • K reklamaci je nutné ve všech případech přiložit vyplněný reklamační formulář.

 • Zboží zaslané na dobírku nepřijímáme!

 • V případě osobního odběru má kupující právo na překontrolování zboží při jeho převzetí a případné zjevné vady je povinen ihned řešit s Prodávajícím.

 • V případě zaslání zboží pomocí přepravní služby je kupující povinen zboží po převzetí zkontrolovat. V případě zjištění poškození vzniklého přepravou je kupující povinen do 48 hodin od převzetí toto poškození reklamovat u příslušného přepravce, který mu zboží doručil.

 • V případě užívání zboží v rozporu s jeho účelem nese kupující sám všechny důsledky, které mu tímto vzniknou, a jejich následná reklamace bude shledána neoprávněnou.

 • Prodávající nenese odpovědnost za škody vzniklé chybným používáním zboží, stejně jako za škody způsobené vnějšími událostmi a chybnou manipulací.

 • Záruka se nevztahuje na vady vzniklé opotřebením způsobeným obvyklým užíváním zboží, chybnou obsluhou, neodborným, nebo neoprávněným zásahem, vniknutím cizích látek do zboží (prachu, vody, atd.), jakož i chybným použitím, údržbou či instalací.

 • Lhůta pro vyřízení reklamace je stanovena na 30 dní. Reklamační lhůta začíná následujícím dnem od data převzetí reklamace Prodávajícím a končí dnem odeslání, nebo předání opraveného zboží kupujícímu. Prodloužením reklamační lhůty ve výjimečných případech nad zákonem stanovených 30 dní a to na dalších 30 dní lze jen s písemným souhlasem kupujícího. Výjimečnými případy je rozuměno nedostupnost náhradních dílů, potřebných k opravě daného zboží, nebo nutnost podstoupení reklamace zahraničním dodavatelům.

 • Podpisem reklamačního formuláře kupující potvrzuje, že se podrobně seznámil s reklamačním řádem a že s ním souhlasí.

 • Záruční doba začíná běžet od převzetí zboží kupujícím, tj. dnem uvedeným na daňovém dokladu či záručním listu. Zákonná záruční doba je obecně 24 měsíců.