Reklamace a reklamační řád

Jak postupovat při reklamaci?

 1. Seznamte se s reklamačním řádem níže a pokud si nejste s čímkoliv jistí, kontaktujte nás.

 2. Vyplňte reklamační formulář, který je ke stažení ZDE.

 3. Zboží včetně reklamačního formuláře a prodejního dokladu doručte do naší provozovny na adrese Letiště objekt č. 7, 503 41, Hradec Králové buď:

  • osobně, otevřeno je v pracovní dny od 8:00 do 17:00 hod

  • nebo zboží řádně zabalené s přiloženými dokumenty zašlete přepravní službou. Zásilku zasílejte pouze bez dobírky, zásilky na dobírku nepřebíráme.

 4. Po doručení zásilky k nám už je to na nás. Zboží zkontrolujeme, případně zašleme k podrobnému přezkoumání výrobci. A v nejkratším možném termínu vás budeme kontaktovat ohledně vyřízení reklamace, nejpozději do 30 dnů.

 

Reklamační řád

REKLAMAČNÍ ŘÁD

obchodní společnosti REVILO AUTO s.r.o.
se sídlem Komenského 56, 517 50, Častolovice
a provozovnou Letiště objekt č. 7, 503 41, Hradec Králové
IČO 60931868, DIČ CZ60931868,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 5843 (dále jen jako „Prodávající“).

 

 1. PRÁVA A ODPOVĚDNOSTI

  1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

   1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

   2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

   3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

   4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

   5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

  2. Prodávající poskytne kupujícímu ke zboží daňový doklad, který slouží zároveň jako záruční list.

  3. Kupující si při osobním převzetí od prodávajícího zkontroluje přebírané zboží, jeho úplnost a nepoškozenost obalů a připadné nejasnosti ihned sdělí prodávajícímu.

  4. Kupující si při převzetí od přepravce řádně zkontroluje stav přebíraného zboží, jeho úplnost a nepoškozenost obalů podle přepravního listu a případné nejasnosti řeší přímo s přepravcem.

  5. Prodávající doporučuje ihned po převzetí zkontrolovat úplnost a funkčnost dodaného zboží a v případě problému může do 48 hodin od převzetí řešit reklamaci přímo s přepravcem.

 2. ZPŮSOB UPLATNĚNÍ VADNÉHO PLNĚNÍ

  1. Práva kupujícího z vadného plnění (dále jen jako „reklamace“) musí být uplatněna v souladu s tímto reklamačním řádem.

  2. Kupující má právo uplatnit reklamaci u prodávajícího v jeho provozovně na adrese Letiště objekt č. 7, 503 41, Hradec Králové, kam zboží doručí buď osobně nebo zašle přepravní společností. V takovém případě by měl kupující ve vlastním zájmu zabezpečit zboží pro přepravu.

  3. Prodávající je povinen zabezpečit přítomnost pracovníka pověřeného přijímat reklamace po celou otevírací dobu tj. v pracovní dny od 8:00 do 17:00 hod.

  4. Kupující je povinen při reklamaci doložit datum koupě daného zboží, a to zejména předložením příslušného daňového dokladu. Pro co nejrychlejší vyřízení prodávající doporučuje doložit také vyplněný reklamační formulář.

  5. Kupující nemá právo uplatnit reklamaci na vadu, která byla vytýkána již v minulosti, pokud na ni byla poskytnuta přiměřená sleva z kupní ceny daného zboží.

 3. LHŮTY PRO UPLATNĚNÍ A VYŘÍZENÍ REKLAMACE

  1. Lhůta pro uplatnění reklamace začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím.

  2. Zaruční lhůta pro spotřebitele činí u nového zboží 24 měsíců.

  3. Prodávající poskytuje záruku kupujícímu, který není spotřebitelem (tj. pro podnikatele), v případě, že není u daného zboží výslovně uvedeno, že se záruka vztahuje jen na spotřebitele.

  4. Kupující reklamuje zboží bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že je na zboží vada. Prodávající neodpovídá za zvětšení rozsahu poškození, pokud kupující zboží užívá, ačkoliv o vadě ví.

  5. Reklamuje-li kupující zboží oprávněně, neběží záruční lhůta pro reklamaci po dobu, po kterou je zboží v opravě, a kupující jej nemůže užívat.

  6. Prodávající je povinen o reklamaci rozhodnout do 5 pracovních dnů od přijetí reklamace. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Lhůty uvedené v čl. III.6 se nevztahují na kupujícího, který není spotřebitelem.

  7. Po vyřízení reklamace je kupující prodávajícím informován telefonicky, SMS zprávou nebo e-mailem. Následně zboží prodávající vydá nebo zašle kupujícímu.

  8. Je-li reklamace uznána za oprávněnou, má kupující, který je zároveň spotřebitelem, právo na uhrazení účelně vynaložených nákladů spojených s uplatněním reklamace. Tyto náklady jsou chápány jako nejnižší možné a žádá o ně bez zbytečného odkladu.
 4. VÝJIMKY Z ODPOVĚDOSTI ZA VADY

  1. Prodávající neodpovídá za vady zboží v následujících případech:

   1. je-li vada na zboží v době převzetí a pro takovou vadu je sjednána sleva z kupní ceny;

   2. je způsobena kupujícím a vznikla nesprávným užíváním, skladováním, nesprávnou údržbou, zásahem kupujícího či mechanickým poškozením zboží;

   3. vada na zboží vznikla opotřebením způsobeným obvyklým užíváním nebo vyplývá-li to z povahy věci;

   4. jde-li o zboží použité a vada odpovídá míře používání nebo opotřebení, které mělo zboží v době převzetí zboží kupujícím;

   5. mechanické poškození zboží;

   6. vada vznikla neodbornou instalací, zacházením, obsluhou nebo zanedbáním péče o zboží;

   7. provedení nekvalifikovaného zásahu či změna parametrů;

   8. používání zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je prodejcem nebo výrobcem určeno;

   9. poškození v důsledku vyšší moci;

 5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  1. Kontaktní údaje ohledně reklamace: adresa pro doručování REVILO AUTO s.r.o., Letiště objekt č. 7, 503 41, Hradec Králové, adresa elektronické pošty info@reviloshop.cz, telefon +420 734 578 578.

Doprava zdarma
Při nákupu nad 2 500 Kč při doručení po ČR a nad 120 € při doručení na Slovensko.
Přes 20 let zkušeností
Jsme na trhu od roku 1999, rádi vám odborně porádíme s výběrem či montáží.
Kamenná prodejna
Máme vlastní prodejnu a rozsáhlý sklad. Většinu zboží expedujeme obratem.
Auta jsou naším koníčkem
Auta nás baví, a proto sortiment stále rozšiřujeme a testujeme na vlastních vozech.
REVILO AUTO s.r.o.
Letiště objekt č. 7
50341 Hradec Králové
Česká republika
IČO: 60931868
DIČ: CZ60931868
Mastercard
Visa
Comgate
ApplePay
CZ
cz
SK
sk